Kultura

Chopin i jego pochodzenie

Nie ma absolutnie żadnych przesłanek, ażeby wątpić w polskość Chopina. Jest on jednym z niewielu, a zarazem licznych przedstawicieli kultury i oświaty polskiej, którzy swoim żywotem na stałe zapisali się na kartach historii polskiej i światowej. Na całym świecie nazwisko Chopin budzi podziw i szacunek, a także- co ważne- jest kojarzone z Polską.

Wszelkie ewentualne niejasności dotyczące narodowości Fryderyka mogą wynikać z jego nazwiska. Które odziedziczył po ojcu- Mikołaju, który to z kolei będąc francuzem z pochodzenia, w wieku 16 lat przeprowadził się do Polski, w której pozostał do końca życia. Fryderyk Franciszek Chopin urodził się w Polsce, w naszym kraju również rozpoczął swoją karierę muzyczną. Od najmłodszych lat był zaznajamiany ze światem muzyki, jak również z kulturą, która w ówczesnych czasach była bardzo szanowana w towarzystwie, a mianowicie z francuskimi zasadami dobrego wychowania, z językiem i jej historią. W tej kwestii pomocnym okazał się być oczywiście jego ojciec- Mikołaj, który pochodząc z Francji i nauczając wszystkiego, co z Francją związane pomógł synowi w wejściu w świat francuskich przyzwyczajeń i kultury, co później bardzo pomogło w życiu Fryderykowi. Polskość i poczucie patriotyzmu względem naszego kraju towarzyszyło jednak Chopinowi przez całe Zycie. Tęsknota za krajem i przeżywanie niemożności uczestniczenia w najważniejszych historycznie i bytowo (ówcześnie) wydarzeniach w Polsce sprawiało mu duży ból, co podobno miało również wpływ na jego zły stan zdrowia.

Fryderyk Chopin nie tylko był ale co najważniejsze czuł się polakiem, co można było zaobserwować w wielu sytuacjach życiowych. Mówi się nawet, że jedna z najsłynniejszych etiud, etiuda rewolucyjna powstała pod wpływem informacji o upadku powstania listopadowego, co z kolei pokazuje, jak silne emocje łączyły Fryderyka z jego krajem. Dzisiaj, muzyka, którą tworzył Chopin rozbrzmiewa nie tylko w domach ale także na salach koncertowych, nagraniach, w filmach i konkursach. Ogromny talent kompozytora stał się radością dla kilku następnych pokoleń.

Similar Posts